Üyelik Sözleşmesi

 

Oantranslate Hizmet Koşulları

Genel/Tanımlar

1-İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca oantranslate  alan adlı web sitesine işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Siteler’e üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, ayrıca, Siteler’de erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2- Oantrasnlate, Müşteri nin Oantranslate platformuna yüklediği tüm dokümanları ve tamamlanmış çevirilerini güvenli bir şekilde saklayacaktır. Oan translate platformundan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, Net Impression’ı sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

3- MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının Oantranslate platformu üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4 - Teslimat

Çevrilmiş Metinler'in teslimatı veya hizmetlerin sağlanması için verilen tüm tarihler tahminidir. Oantranslate tarafından açıkça kabul edilmemişse, teslimat ya da hizmetin sağlanması için zaman kritik öneme sahip değildir ve hiçbir gecikme size teslimatı ya da hizmeti reddetme veya Sözleşme'den vazgeçme hakkı tanımaz. Oantranslate, bir teslimatın ya da hizmetin gecikmesinden veya uygulanamamasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz. E-posta, kurye aracılığıyla teslimat veya Web Sitesi'nden çevrilmiş dosyanın Hizmet Alıcısı tarafından alınması, bu Sözleşme'nin koşulları çerçevesinde teslimatın tamamlanmış olması demektir. Teslimatta, Çevrilmiş Metinler riski size geçecektir.

5- Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, www.oantranslate.com sitesine üye olan tüm kullanıcılar için 20.02.2016 tarihinde ve bu tarih ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanır

1.     Oantranslate, pazarlama aktivitelerinde kullanılması amacı ile kişisel bilgilerinizi üçüncü kişilere satmayacak ve kiralamayacaktır ve sadece Gizlilik Politikası’nda yer alan şartlar veya sizin açık rızanız doğrultusunda kişisel bilgiler paylaşılacaktır.

2.     Oanotranslate tarafından üçüncü kişi ve taraflara sağlanan bilgileriniz, sizing rızanız olmaksızın üçüncü kişi ve taraflarca herhangi bir şekilde satılmayacak, kiralanmayacak veya herhangi bir şekilde açıklanmayacaktır.

3.     Kişisel bilgilerinizi, sitede size sunulan hizmetlerimizin daha iyi şekilde yürütülmesi amacı ile hizmet verecek olan dahili operasyon derpartmanlarımız ile veya gerektiğinde herhangi bir hizmetin sağlanması amacıyla gizlilik sözleşmesi çerçevesinde diğer sağlayıcılar ile paylaşabiliriz.

4.     İdari kurumlar ve cezai soruşturma yürüten adli kurumlar tarafından gelen ve yasal geçerliliği olan talepler doğrultusunda bazı kişisel iletişim bilgilerinizi, Gizlilik Politikasına uygun olarak bu kurumlar ile paylaşılabiliriz.

5.     Gizlilik Politikasının herhangi bir sebeple değişmesi halinde bu değişiklikleri sizlere elektronik posta yolu ile bildirecek ve de size söz konusu değişiklikleri reddetme imkanı sağlayacağız.

6.     Kullanıcı hesabınızda yer alan kişisel bilgilerinizi üyelik panelimizden siz de güncelleyebilirsiniz.

7.     Kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanması için, Protranslate, SSL şifreleme yöntemi kullanılan sağlam ve güvenli bir teknoloji altyapısı kullanacaktır.

6-   Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları  Çevirinin telif hakları Şirkete aittir ve Müşteriye sadece İş için ödemenin tamamı yapıldığında transfer edilecektir. 


İş için ödeme yapıldığında Orijinal İşler ve İşlerdeki tüm Fikri Mülkiyet Hakları (telif hakkı bununla sınırlandırılmaksızın dahil olmak üzere) Müşteriye (ya da lisans veren kişilere) geçecektir, fakat şüphelerden kaçınmak üzere, işbu belge ile Şirkete (ve alt yüklenicilerimize) Orijinal İşlerin kopyalarını Sözleşme süresi boyunca ve Müşteriye İş sağlama amacı ile saklama ve kullanma izni vermiş sayılırısınız. 


7- Kanunlar ve Düzenlemeler

İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde edirne Mahkemeleri yetkilidir.

Web Sitesi’ni ve/veya hizmetlerimizi kullanımınızdan doğan ihtilaf veya iddialar halinde Edirne Mahkemeleri’nin yetkili olacağını açıkça kabul edersiniz. Ayrıca, böyle ihtilaf veya iddiaların mahkemelerinin İstanbul, Türkiye’de bulunan mahkemelerde görüleceğini ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda bu mahkemelerin yargı yetkisine tabi tutulacağınızı da açıkça kabul edersiniz.

8- Ödeme Seçenekleri

Oantranslate  bir internet hizmet sağlayıcısıdır ve ödemeler kredi kartı yada havale ile  gerçekleştirilir. Ödemeleriniz ssl ve 3D secure güvenlik  sistemleri ayrıca bankaların aldığı  ilave güvenlik tedbirleri korunmaktadır.

Ödemelerde  şüpheli  bir durum  tespit edildiğinde Oantranslate  ödemeyi bekletmektedir. Kayıp çalıntı veya kişinin  bilgisi olmayan ödemelerden  Oantranslate  sorumlu değildir . Bu tarz durumlarda doğacak tazminat ve hukuki  masrafları üye ödemeyi kabul eder .

 

8 -iade ve geri ödeme

MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmetin ödemesinin yapılmasından itibaren, hizmetin kendisine henüz servis edilmemiş olması durumunda 6 saat içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde oantranslate e-posta veya telefon yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7 gün içinde mal/hizmet bedeli MÜŞTERİ'ye iade edilir ve mal/hizmet iade alınır.

 

10
5
0
3